Ett besök på NanoqPå området har vi över 20 olika byggnader. Alla hus är byggda i gammal naturnära stil.  Allmogeföremål som Pentti Kronqvist har tagit tillvara har använts som inredningsdetaljer i husen. 
På sommaren har vi ett sommarcafé var man kan sitta och njuta av en kopp kaffe eller en svalkande glass.
Intill området finns  en vacker naturstig för vandring i Fäbodaskogen. 
 


Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden där själva muséet är inhyst är byggt i samma stil som ett torvhus. 

1:a våningen: Kulturer,seder och folkslag i Arktis samt sommarens specialutställning.

2:a våningen: utställning om kända polarfarare och expeditioner till nord- och sydpolen. 


Goichmans galleri

Wladimir Goichman var hjärnkirurg,professor,polarfarare,konstnär samt sanetetsöverste i Röda Arméen.Han var läkare och forskare i Taimyrexpeditionen 1932-1934.
Nanoq är det enda muséet i världen som har Goichmans konst. Allt som allt äger vi 111 av hans tavlor,som donerats till muséet av professor Goichman själv,dottern Julia samt Fram muséet i Oslo.

Goichman är född i staden Odessa i Ukraina år 1903.
Han har gjort många färder till Arktis och Antarktis.Österbottniskt fångsthus


I fångsthuset kan man bekanta sig med utrustning och redskap som använts i de Österbottniska kustbygderna vid både jakt och fiske.
I Österbotten har man under hundratals år jagat säl om vårarna.


 


En kopia av världens nordligaste torvhus
​​​​​​​

Torvhus har använts i tusentals år på Nordgrönland. På Nordgrönland började man bygga hus i västerländsk stil på 1950-talet.Kyrkan Avannaata Ulloria (Polstjärnan)


Kyrkan är en kopia av världens nordligaste kyrka,som byggdes i byn Uummannaq på nordvästra Grönland år 1909. 

Kyrkan på Nanoq vigdes år 2010 av biskopen Björn Vikström och är en allmän kyrka,där kyrkoförättningar som dop,vigsel och jordfäsningar kan hållas. Erik S Nyholm

Doktor Erik S Nyholm,finländsk rovdjursforskare och författare,gjorde flera forskningresor till Spetsbergen,ön Kinnvika,där han studerade isbjörnar. 
År 2015 donerade Nyholm till Nanoq sin forskningutrustning. 


En kopia av Henry Ruds fångsthus


Huset är en kopia av norrmannen Henry Rudis fångsthus på ön Hopen på Spetsbergen. Rudi tog i bruk sitt hus år 1910 och sen använde han det under 27 års tid då han var fångstman i Arktis.
År 1973 förbjöds isbjörnsfångsten.En kopia av ett Guldvaskarläger i Lappland


Guldvaskarlägret visar hur man bodde och vilka redskap man använde vid guldvaskning i Lappland under den senare hälften av 1800-talet,då man upplevde ett slags guldrusch i området vid Ivalo älv.Storstugan


Storstugan kommer från Larsmo och visar hur en bondgård kunde se ut runt sekelskiftet. Låset i ytterdörren kommer från Ylihärmä kyrkby och har funnits i det hus där marskalk Mannerheim hade sitt högkvarter i 2 dygn år 1918.


Vandringsled

Ett besök på Nanoq kan också kombineras med en vandring längs en vacker naturstig i Fäboda - skogen. Stigen går alldeles intill museet och är utmärkt med röda märken på träden