Pentti Kronqvist - polarfarare och eldsjäl

Pentti Kronqvist, museets grundare och museichef, föddes 1938 i Vasa. Han växte upp i Fäboda i Jakobstad, där även museet numera finns.
Bottniska vikens isvidder och packis fascinerade honom redan som ung pojke.Pentti jobbade vid räddningsverket i Jakobstad i 34 år innan han 1994 pensionerades från tjänsten som brandmästare. Han var specialutbildad akutvårdare och räddningsdykare.

Expeditioner i norr

Pentti deltog första gången i en expedition år 1971. Expeditionen bestod av Erik Pihkala, Christer och Peter Boucht. Pihkala behövde en fjärde man till expeditionen och uppmanades kontakta Kronqvist som ansågs ha utmärkt kondition och våga ta utmaningar. Att han dessutom var sjukvårdskunnig var också en fördel. Pihkala kontaktade Kronqvist och detta blev bara början på Kronqvists arktiska äventyr. 

1973  reste Pentti med Christer Boucht till Baffin Island i Canada för en vandra.

År 1976 ville Christer Boucht anta en större utmaning och skida från norra Grönland till Canada. Pentti var en självklar deltagare. Den tredje mannen som följde med var Hans Koivusalo från Vasa. De åkte skidor och hundspann från den amerikanska flygbasen i Thule till Grisefjord i Canada. På grund av isläget i Smith-sundet kunde expeditionen inte korsa sundet som planerat utan blev tvungna att ta sig längre norrut. Det blev en total sträcka på 800 km. De sista 400 km beskriver Pentti som ”otroligt tuffa”. Både provianten och krafterna började sina. De hade dock tur och mötte kanadesiska RCM-poliser som skjutsade dem på snöskoter till Grislefjord.

Sommaren 1977 besökte Pentti och Boucht Thuleområdet för att göra en film för Finlands TV.

I maj 1977 ledde Pentti den finsk-norska Transgrönland expeditionen tvärs över Grönland. Övriga medlemmar i expeditionen var Seppo Salomäki (Jakobstad), och bröderna Arild och Kjell Bronken. Expeditionen färdades för egna krafter med skidor och segel. Den 600 km långa färden tog 26 dagar, vilket gjorde den till den dittills snabbaste expeditionen av Grönlands inlandsis.

Under åren som gått har Pentti gjort ett flertal resor till Grönland för att besöka eskimåvänner som han fått från sina färder. År 1984 reste Pentti tillsammans med Goichman till Thule-området i norra Grönland. År 1990 gjorde Pentti tillsammans med Carl-Gustav Eriksson och konstnären Wladimir Goichman en resa till Svalbard.

Pentti har hållit utställningar om Thule-eskimåerna i Finland,  Skandinavien, Tyskland, Italien och Frankrik och är även en eftertraktad föreläsare. Pentti och Nanoq museet har fått många hedersutmärkelser och medaljer från olika organisationer. Bland annat är han hedersmedlem i Finlands arktiska klubb och  Finland-Grönland föreningen.