Tästä se alkoi...

Karhunpesästä arktiseen museoon

Pentti Kronqvist oli jo vuosien 1956 ja 1983 välisenä aikana rakentanut Fäbodan metsään pienen kylän, johon kuului kahdeksan pientä mökkiä. Alue on noin 7 km Pietarsaaren keskustasta. Ensimmäistä rakennusta hän kutsui Karhunpesäksi. Ajatus museon rakentamisesta pienkylän yhteyteen syntyi Kronqvistin ollessa Arktisilla alueilla. Vuosien varrella hän oli kerännyt lukemattomia esineitä, jotka säilyttää ja näyttää jälkipolville..

Nanoq r.y.

Vastaperustettu yhdistys Nanoq r.y aloitti rakennustyöt sponsorirahoilla ja talkoovoimin vuonna 1988. Tuhansien työtuntien jälkeen museo avasi ovensa kesäkuussa 1991. Alueella on nykyään päärakennuksen ja Karhunpesän lisäksi kahdeksan rakennusta, jotka yhdistyksen jäsenet ovat rakentaneet vuosien varrella.